top of page

Shared Interests Group

Public·6 members

Pazarlama Ilkeleri Ismet Mucuk Pdf 88


Pazarlama ilkeleri ismet mucuk pdf 88
Pazarlama ilkeleri, Prof. Dr. İsmet Mucuk'un yazdığı ve Türkmen Kitabevi tarafından yayınlanan bir pazarlama kitabıdır. Kitap, pazarlamanın temel kavramlarını, işlevlerini, stratejilerini ve uygulamalarını anlatmaktadır. Kitap, pazarlama biliminin öncüsü olan Prof. Dr. Mehmet Oluç'a ve rahmetli Prof. Dr. Çelik Öraz'a ithaf edilmiştir.


Kitabın onaltıncı basımı 2007 yılında çıkmıştır. Kitap, 398 sayfa olup, 13 bölümden oluşmaktadır. Kitabın bölümleri şunlardır:
pazarlama ilkeleri ismet mucuk pdf 88


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FrWJ7pgSSKV&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1KPXIP48mH-pU94Wq0gcTn
 • Bilim, Bilgi ve Pazarlama Üzerine • Pazarlama Kavramı • Pazarlama Ortamı • Tüketici Davranışları • Pazar Araştırması • Pazarlama Planlaması • Ürün Politikası • Fiyat Politikası • Dağıtım Politikası • Tutundurma Politikası • Hizmet Pazarlaması • Uluslararası Pazarlama • Pazarlama Etik ve Sosyal Sorumluluk
Kitabın pdf formatında indirilebilir bir versiyonu bulunmamaktadır. Ancak, kitabın bazı bölümlerine [Hacettepe Üniversitesi'nin web sitesinden] erişilebilir. Ayrıca, kitabın [Google Books'ta] bir önizlemesi de mevcuttur.


Kitap, pazarlama alanında eğitim gören veya ilgi duyan herkes için yararlı bir kaynak olabilir. Kitap, pazarlamanın teorik ve pratik yönlerini bir arada sunmakta ve örnek olaylarla zenginleştirmektedir. Kitap, pazarlamanın günümüzdeki gelişmelerini de takip etmekte ve sanal pazaryeri gibi konulara da değinmektedir.


Kitabın yazarı Prof. Dr. İsmet Mucuk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Pazarlama alanında pek çok kitap ve makale yazmıştır. Ayrıca, Pazarlama Derneği'nin kurucularından biridir.


Kitabın fiyatı 88 TL'dir. Kitabı [Türkmen Kitabevi'nin web sitesinden] veya sahaflardan satın alabilirsiniz.


Umarım bu makale sizin için faydalı olmuştur. Pazarlama ilkeleri ismet mucuk pdf 88 hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen bana sorunuz.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...